» Regulamin

Kontakt

 • ELEKTRO-INTER
  NIP: 761-15-17-055
 • E-mail:sklep@wlacznik.com.pl
 • Telefon297 564 279
  693 594 575
  506 817 207
 • Fax297 525 646

Producenci

Bestsellery

Regulamin

Regulamin

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Sklep internetowy wlacznik.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet zgodnie z niniejszym regulaminem.
  2. Sklep prowadzony jest przez firmę ELEKTRO-INTER Krzysztof Rzeszut, Krzynowłoga Wielka 9, 06-330 Chorzele, NIP 761-15-17-055, REGON: 141264586.
  3. Adres na potrzeby korespondencji, reklamacji i zwrotów  ELEKTRO-INTER Krzysztof Rzeszut, Karwacz 70, 06-300 Przasnysz.
 2. PRZEDMIOTY TRANSAKCJI
  1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony w sieci Internet, są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego włącznik.com.pl w chwili składania zamówienia.
  2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są zarówno w wartości netto jak i brutto (z podatkiem VAT) w złotych polskich.
  3. Produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta.
  4. Produktu oznaczone jako "wyprzedaż" są produktami nie używanymi, ale ich data produkcji może być dłuższa niż 1 rok.
  5. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru lub z powodu innych ważnych przyczyn.
 3. ZAMÓWIENIA
  1. Klientem sklepu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, fizyczna lub prawna niezależnie czy prowadzi działalność gospodarczą czy też nie.
  2. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
  3. Ze względów logistycznych minimalna wartość zamawianego towaru to 25,00 zł netto.
  4. Zamówienie jest przez Klienta konstruowane na zasadzie wypełnienia wirtualnego koszyka.
  5. W procesie składania zamówienia na zasadach, o których mowa wyżej Sklep udziela konsumentowi wyczerpujących i jasnych informacji dotyczących:
 • przedmiotu zamówienia, jego opisu i właściwości,
 • łącznej ceny obejmującej cenę towaru wraz z kosztami, w tym kosztami dostawy oraz sposobu i terminu zapłaty,  
 • sposobu i terminu dostawy,
 • danych Sklepu obejmujących nazwę, adres
 • sposobu komunikowania się z konsumentem poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu i faksu, służących do realizacji zamówienia i ewentualnych reklamacji,    
 • procedury rozpatrywania reklamacji.
  1. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma automatyczny e-mail zwrotny potwierdzający fakt złożenia zamówienia oraz jego specyfikację. Zamówienie zostaje przyjęte w momencie wysłania przez Dział Obsługi Klienta firmy ELEKTRO-INTER statusu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Wysłanie statusu jest jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a firmą ELEKTRO-INTER Krzysztof Rzeszut - właścicielem sklepu. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w statusie. Złożenie zamówienia przez kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
  2. Jeżeli Klient wybierze formę płatności Przelew to dopiero w momencie potwierdzenia wpłaty na konto firmy, sklep przystąpi do wysyłki zamówionego asortymentu.
  3. W niektórych przypadkach sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia lub wyjaśnienia niejasności.
  4. Zamówienia, z wybraną formą płatności "Przelew bankowy" z których wpływ środków nie zostanie odnotowany przez firmę ELEKTRO-INTER, mogą zostać anulowane o czym klient zostanie poinformowany.
  5. Firma ELEKTRO-INTER Krzysztof Rzeszut  zastrzega sobie prawo do realizacji niepełnych zamówień w momencie wystąpienia braków magazynowych po uprzednim powiadomieniu klienta.
  6. O brakach towarowych lub ewentualnych problemach związanych z realizacją zamówienia Klient powiadamiany jest najszybciej jak to możliwe.
  7. Ze względu na szeroki asortyment różne produkty mogą być dostarczane osobno przez różnych spedytorów.
 1. KOSZYK

1.     Wprowadzenie do koszyka wybranego towaru nie jest równoznaczne z jego zakupem.

2.     Towar znajdujący się w koszyku Klienta do momentu zakończenia procesu zamawiania pozostaje wyłączną własnością sklepu.

 1. FORMY PŁATNOŚCI

1.     Sklep wlacznik.com.pl preferuje następujące formy płatności:

alt

Przelew na konto firmy:
 

ELEKTRO-INTER Krzysztof Rzeszut,

Krzynowłoga Wielka 9,

06-330 Chorzele

IdeaBank

77 1950 0001 2006 0765 2365 0002

 

Za pobraniem - dodatkowa opłata 5 zł (+ VAT)

alt

 1. FORMY PRZESYŁKI
  1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym włącznik.com.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do innych krajów po indywidualnych ustaleniach.
  2. Termin dostawy zamówionych towarów zależy od jego dostępności, o której Klient jest poinformowany przy akceptacji zamówienia (zmiany statusu). Najczęściej zamówienia realizowane są w 1 do 8 dni od momentu złożenia zamówienia.
  3. Zamówione towary będą dostarczane poprzez przedstawiciela firmy spedycyjnej.
  4. Koszt przesyłki pokrywany jest przez zamawiającego. Wynosi on 11,21 zł netto (13,79zł z podatkiem VAT) dla paczek o wadze do 30kg.  Stanowią produkty, których wymiary wykraczają poza standardowe, w szczegółach których widnieje informacja o indywidualnych kosztach za przewóz (np. słupy stalowe). W przypadku zamówienia takich produktów w procesie zamawiania konsument zostanie poinformowany o koszcie dostawy.  
  5. W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika, nabywca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość po podpisaniu dokumentu odbioru. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody (max. 10 dni od odebrania paczki). Stanowi to podstawę do uznania reklamacji.
  6. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
  7. W przypadku towaru wysyłanego z magazynów zewnętrznych, z których spedycja nie odbiera paczek pobraniowych, prosimy o dokonanie przedpłaty. Informację taką otrzymają Państwo na maila po złożeniu zamówienia. 
 2. DOWODY ZAKUPU/ FAKTURY
  1. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest dowód dostawy w formie listu przewozowego.
  2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli podatkowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.
  3. W przypadku braku akceptacji klienta zarejestrowanego jako "firma" na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, dodatkowo wystawiona faktura VAT będzie przesyłana Pocztą Polską na wskazany adres.
 3. ZWROTY

1.     Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów odesłania rzeczy na nasz adres.

2.     Konsumentowi jednak zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a.     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e.     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f.       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g.     o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h.     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

3.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4.     Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

5.     Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

6.     Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez konsumenta zwrócimy wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, ale jeżeli konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, to nie zwrócimy konsumentowi dodatkowych kosztów (zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego).

 1. REKLAMACJE i GWARANCJE

1.     Świadczymy usługi i sprzedajemy rzeczy wolne od wad fizycznych i prawnych.

2.     Ponosimy odpowiedzialność wobec konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). Pismo określające żądanie: obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady należy przesłać na nasz adres. Odpowiemy na nie jak najszybciej, nie później niż w 14 dni.

3.     Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora.

4.     W wypadku Produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z deklaracją, że Klient zapoznał się z regulaminem Sklepu, w pełni akceptuje jego warunki i wyraża zgodę na udzielenie mu wszelkich informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub systemu internetowego składania zamówień.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl